Regulamin zwrotów

Regulamin Zwrotów za Wynajem Domków w Ośrodku Aura

 

Ośrodek o którym jest mowa na niniejszej stronie znajduje się pod adresem : ul. Ozorkowska 98, Grotniki, 95-073

 1. Warunki Zwrotu Kosztów Rezerwacji

1.1. Zwrot kosztów rezerwacji jest możliwy wyłącznie w przypadku odwołania rezerwacji na co najmniej 30 dni przed planowaną datą przyjazdu.

1.2. W przypadku odwołania rezerwacji później niż 30 dni przed planowaną datą przyjazdu, koszt rezerwacji nie podlega zwrotowi.

 

2. Procedura Odwołania Rezerwacji

2.1. Aby odwołać rezerwację, należy skontaktować się z administracją Ośrodka Aura za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie, podając numer rezerwacji oraz datę przyjazdu.

2.2. Data odwołania rezerwacji jest ustalana na podstawie daty otrzymania przez Ośrodek Aura powiadomienia o odwołaniu rezerwacji.

 3. Zwrot Kosztów

3.1. Zwrot kosztów rezerwacji, odwołanych na co najmniej 30 dni przed planowaną datą przyjazdu, zostanie dokonany w ciągu 14 dni roboczych od daty potwierdzenia odwołania rezerwacji przez Ośrodek Aura.

3.2. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy lub kartę kredytową, z której dokonano płatności, chyba że uzgodniono inaczej z administracją Ośrodka Aura.

4. Brak Zwrotu Kosztów

4.1. W przypadku odwołania rezerwacji później niż 30 dni przed planowaną datą przyjazdu, Ośrodek Aura zastrzega sobie prawo do zatrzymania pełnej kwoty wpłaconej za rezerwację.

4.2. W wyjątkowych przypadkach, takich jak sytuacje losowe (np. ciężka choroba, wypadek), Ośrodek Aura może rozpatrzyć indywidualnie wniosek o zwrot kosztów rezerwacji. W takich przypadkach konieczne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów potwierdzających zaistniałą sytuację.

5. Postanowienia Końcowe

5.1. Regulamin zwrotów wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Ośrodka Aura.

5.2. Ośrodek Aura zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu zwrotów. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywać od daty ich publikacji na stronie internetowej Ośrodka Aura.

 

Dziękujemy za zrozumienie i zapraszamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań.